Anmäl bidrag

Så här tävlar du!

1. Börja med att skapa ett nytt tävlingskonto på Swedish Content Awards tävlingssajt. Därefter kan du logga in på ditt konto och anmäla tävlingsbidrag. Vi använder samma tävlingssystem som till exempel Guldägget, 100-wattaren, Guldnyckeln och Spinn. Om du däremot redan har en användarprofil med användarnamn och lösenord som du har erhållit när du tävlat i någon av de tävlingarna eller en tidigare upplaga av Swedish Content Awards, kan du välja att logga in på ett befintligt tävlingskonto.

2. Kryssa i vilka kategorier bidraget tävlar i. Juryn förbehåller sig rätten att flytta ett bidrag till en annan kategori om de tycker att det har anmälts till fel kategori. Om en kategori får extremt få bidrag kan juryn föreslå en överflytt till en annan passande kategori, dock inte utan att stämma av detta med den tävlande som då kan välja att i stället ta bidraget ur tävlingen.

3. Tävlande bidrag ska vara producerade eller publicerade/utgivna under 2018.

4. Tävlingsavgiften för varje bidrag är 2450 kr för medlemmar i Swedish Content Agencies och 3650 kr för icke medlemmar. Moms tillkommer. Avgiften faktureras (företrädesvis digital faktura). Om en kommunikationslösning tävlar i flera olika kategorier så betalas tävlingsavgift per kategori. Deltagare från andra länder än Sverige som tidigare inte deltagit i Swedish Content Awards deltar med första bidraget utan kostnad.

5. Tryckta publikationer ska skickas in i 5 (fem) exemplar för varje kategori som bidraget tävlar i. OBS! Om tävlingsbidraget är en tidning ska endast en utgåva skickas in i fem exemplar. Enda undantaget från detta är kategori 16 om det tävlande bidraget är en artikelserie. På varje exemplar ska en utskrift av bekräftelsemailet som du får när du anmält ett bidrag fästas. Använd en häftapparat. För digitala bidrag behöver endast anmälan på webben göras. Allt bildmaterial laddas upp på Swedish Content Awards tävlingssajt. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att visa materialet på prisutdelningen samt att använda bildmaterial i pressinformation inför och efter prisutdelningen. Det är anmälaren av ett bidrag som ansvarar för att bildmaterialet får användas på det sättet.

6. Tävlande, tryckta eller andra icke digitala, bidrag ska vara inskickade senast den 16 mars 2019 klockan 16.00 till följande adress:

Swedish Content Agencies
c/o Pluralis
Kungsgatan 29
111 56 Stockholm

7. Nomineringsdiplom utfärdas till alla nominerade, ett till uppdragsgivaren och ett till byrån. En förstapristagare samt andrapristagare utses i varje kategori på prisutdelningen den 16 maj 2019. Förstapristagaren belönas med en vackert designad prisstatyett tillverkad av återvunnet glas, bortsett från personkategorin, där utfärdas diplom.