Anmäl bidrag

Så här tävlar du

Tävlingen öppnar onsdag 7 juni kl 10.00 och stänger 8 september kl 15.00

1. Börja med att skapa ett nytt tävlingskonto på Swedish Content Awards tävlingssajt. Därefter kan du logga in på ditt konto och anmäla tävlingsbidrag. Vi använder samma tävlingssystem som till exempel Guldägget, 100-wattaren, Guldnyckeln och Spinn. Om du däremot redan har en användarprofil med användarnamn och lösenord som du har erhållit när du tävlat i någon av de tävlingarna kan du välja att logga in på ett befintligt tävlingskonto och där välja vilken tävling du vill delta i.

2. Välj vilka kategorier ni vill tävla i. Juryn förbehåller sig rätten att flytta ett bidrag till en annan kategori om de tycker att det har anmälts till fel kategori. Om en kategori får extremt få bidrag kan juryn föreslå en flytt till en annan passande kategori, dock inte utan att stämma av detta med den tävlande som då kan välja att i stället ta bidraget ur tävlingen.

3. Tävlande bidrag ska vara producerade eller publicerade/utgivna under 2022 eller innan 31 maj 2023.

4. Tävlingsavgift
Medlem i Swedish Content Agencies och/eller KOMM
3350 kr

Ej medlem i Swedish Content Agencies och/eller KOMM
4950 kr

Förläng deadline
Behöver du mer tid? Hör av dig så kommer vi överens om ett passande datum inom ramen för administrationstiden. Förlängd deadline debiteras med 1000 kr per bidrag.

5. Bidragen skickas in digitalt, via tävlingssajten.
Casefilm max 2 min
Referensbild: PDF, JPG, PNG. Maximal storlek är 200 MB per fil och upplösning 300 dpi. Referensbilden ska ha en bilddimension på 1920 x 1080 Övriga bilder: PDF, JPG, PNG. Maximal storlek är 200 MB per fil och upplösning 300 dpi.
Video: AVI, WMV, MPG, MPEG, Mov, mp4. Maximal storlek är 200 MB per fil.
Ljud: Mp3. Maximal storlek är 200 MB per fil.

Bilder märks upp med bidragsnamn och tävlande byrå.

Allt bildmaterial laddas upp på Swedish Content Awards tävlingssajt.

Inlämnaren ansvarar för att tävlingsbidrag och dess material, inte strider mot marknadsföringslagen, annan marknadslagstiftning, lagen om namn och bild i reklam, dataskyddsförordningen (GDPR), immaterialrättslg lagstiftning, branschpraxis, etiska regler, eller i övrigt marknadsföring eller i tillämpliga lagstiftningar. Observera att det inte är tillåtet att t.ex. använda musik, ljudspår, still- eller rörliga bilder eller annat medie som man inte har köpt rättigheterna till i t.ex. casefilm eller annat bifogat material. Vid efterfrågan ska inlämnaren kunna uppvisa hur detta godkännande har säkerställts/inhämtats. Inlämnaren ansvara för att det inte föreligger hinder mot att bidraget/en och dess material, kan visas i samtliga medier i så väl i som utanför Sverige av Swedish Content Agencies och dess partners.

Inlämnaren ger sitt tillstånd till Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) att publicera materialet på internet, i tryckta och/eller digitala medier och kanaler, i utställningar, under Awardsgalan samt i samband med marknadsföring av tävlingen eller av annat av Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) arrangerat evenemang samt försäljning av reklamalster. Inlämnaren ansvarar för att den tävlande byråns, underbyråns namn eller logotyp inte förekommer på eller i bidraget.

Inlämnaren ansvarar för att ersätta tredjeman/upphovsrättsinnehavaren för eventuella skade – och/eller ersättningsanspråk pga. Brott mot lag, branschpraxis eller annat regelverk. Inlämnaren ansvarar och för att idén inte använts tidigare i andra kommunikations sammanhang i Sverige eller utomlands. Juryn kan i de fall tveksamhet föreligger begära in underlag från inlämnaren som styrker produktion och publicering. Så kallade ”ghost jobs” är ej legitima i tävlingen. Bidrag som inte uppfyller ovanstående krav tas ur tävlingen och har i så fall ej rätt att återfå anmälningsavgift eller andra kostnader som har uppstått i samband med tävlan.

6. Nomineringsdiplom utfärdas till alla nominerade, ett till uppdragsgivaren och ett till byrån. Om antalet bidrag i en kategori understiger fem (5) förbehåller sig Swedish Content Awards rätten att inte dela ut pris i en kategori. Guldvinnaren belönas med en designad prisstatyett tillverkad av återvunnet glas samt ett diplom var till uppdragsgivare och byrå.