Det levererar effekt och känslor för CancerRehabFonden

CancerRehabFonden är den enda ideella organisationen i landet som arbetar med rehabilitering efter cancersjukdom. Utmaningen är att locka människor att skänka pengar till någon som anses frisk och fri från cancer. Byrån Det har lyckats skapa ett stort engagemang och vann Swedish Content Awards 2016 i kategorin Ideellt.

– Många tror att rehabilitering är en självklar del av sjukvården men så är det inte. CancerRehabFonden är den enda ideella organisation i landet som arbetar med rehabilitering efter cancern och får inget stöd från varken staten eller några fonder, säger Christina Gillberg, projektledare på Det.

CancerRehabFonden måste förlita sig på allmänhetens vilja att bidra, och Det har i sin kommunikation envist arbetat med att få människor att förstå nyttan som CancerRehabFonden gör för den enskilda individen. Genom att ge personer som själva drabbats av cancer en röst och låta dem berätta om hur de kände, hur omgivningen drabbades och hur de gjort för att komma tillbaka till ett liv efter cancern kan mottagaren både känna igen sig och känna sympati.

– Redan när första filmen med Pamela Andersson visades i TV4 såg vi effekt, både i pengar och reaktioner. Inläggen i sociala medier sköt i höjden och många valde att dela sin egen upplevelse.

Hur arbetar ni med att bibehålla den höga effekten över tid?
– Vi planerar kampanjer och insatser tillsammans med CancerRehabFonden kontinuerligt. Men eftersom CancerRehabFonden är beroende av mediernas goda vilja att ge utrymme, är vi ekonomiskt i händerna på det utrymmet vi får. För CancerRehabFondens del är det avgörande resultatmässigt att hela tiden synas för att bygga förtroende och kännedom.

Det är inte en klassisk contentbyrå, och ert arbete för CancerRehabFonden blandar olika discipliner. Är det ett medvetet grepp?
– Discipliner är ju egentligen bara verktyg. God kommunikation handlar om att berätta en intressant historia som griper tag i människor och får dem att agera. Oavsett om man väljer att göra det i egna, förtjänade eller betalda kanaler. Att sprida den berättelsen för att öka kunskap, förbättra attityder och skapa vänner för livet är en av våra viktigaste uppgifter för våra uppdragsgivare.

 

Juryns motivering:
”Konsten att skapa berättelser som berör oss människor på djupet har – och kommer alltid att vara, centrala för vår förmåga att påverka både attityder och beteenden. När man som i det här fallet lyckas med just det och därmed skapar ett positivt bidrag till ett mycket viktigt område så lyfter juryn på hatten för detta innehåll som verkligen berör, ändå in på den nakna huden.”

Vill du vara med och tävla i Swedish Content Awards 2017, läs mer här.