Kategorier och regler

TÄVLINGSREGLER OCH INSTRUKTIONER

Vem kan tävla?

Välkomna att delta i Swedish Content Awards där alla som jobbar med content marketing, oavsett om det är produktioner gjorda av en byrå eller inhouse, får medverka. Både svenska content marketing-producenter och producenter från andra länder kan delta i tävlingen.

Vad räknas som content marketing?

För att ett bidrag ska kunna räknas som content marketing krävs att det är producerat i marknadsföringssyfte med avsikt att skapa en publik och förstärka eller förändra ett beteende. Innehållet ska vara regelbundet publicerat i uppdragsgivarens kanaler och möta mottagarnas intresse och behov.

Undantag görs i hantverkskategorierna. Här behöver inte innehållet vara regelbundet publicerat.

Bedömningskriterierna för samtliga bidrag

Idé & kreativitet: 40%
Analys & strategi: 30%
Resultat/Effekt/Engagemang: 30%

Hederspris: Årets Content

Årets Content utses av juryn och kombinerar en bedömning av resultat/effekt/engagemang, hantverk, kreativitet och nytänkande.

Språk

Tävlingsanmälan ska skrivas på engelska eller svenska. Däremot kan produktionen vara på ett annat språk än svenska eller engelska. Två undantag från detta är kategorierna Årets Podd och Reportage där det inskickade materialet måste vara på svenska eller engelska.

I den löpande texten där tävlingsbidraget beskrivs får namnet på den producerande byrån inte nämnas (endast uppdragsgivaren får nämnas).

Kategorier

Swedish Content Awards har 24 olika kategorier. Du kan tävla med content marketing-lösningar som inkluderar exempelvis webbplatser, videor, redaktionella appar, redaktionella event, kundtidningar, års- och hållbarhetsredovisningar, medlemstidningar, intern- och medarbetartidningar, uppdragsböcker, native advertising, podcasts, sociala medier eller lösningar som integrerar flera olika kanaler. Om du tävlar med en content marketing-lösning som spänner över flera olika plattformar och kanaler måste du tydligt visa hur dessa är integrerade.

Tävlingen är indelad i tre klasser.

Utöver dessa klasser delar juryn ut pris till Årets Content Marketing. Denna kategori går inte att enskilt skicka in bidrag till, utan juryn väljer fritt från bidrag i övriga klasser och kategorier.

En kommunikationslösning kan tävla i flera kategorier men endast i en av branschkategorierna. Utifrån beskrivningen av kategorin bedömer juryn kreativitet, strategi och analys samt resultat/effekt/engagemang.

I hantverkskategorierna är det nivån på hantverket och det redaktionella innehållet som bedöms. I dessa kategorier är effekten nödvändigtvis inte den primära parametern för bedömning.

I Swedish Content Awards 2022 går det endast att tävla med content marketing som har producerats och/eller publicerats under 2021. En kommunikationslösning som tidigare har vunnit i Swedish Content Awards kan inte vara med och tävla.

Här kan du läsa om hur du skickar in ditt bidrag.

Kategorier

Bransch

Fordon & Transport
Content marketing producerad för företag inom produktion och återförsäljning av fordon såsom personbilar, båtar, flygplan, motorcyklar, lastbilar, lantbruks- och industrifordon/maskiner. Kategorin omfattar även content marketing producerad för rederier, flygbolag, tågoperatörer samt logistik- och speditionsföretag.

Service & Tjänster
Content marketing producerad för service- och tjänsteföretag såsom bemanning och rekrytering, utbildning samt andra service- och konsultföretag inom tjänster. Här tävlar även content marketing producerad för bygg- och hantverksföretag, entreprenad och fastighetsbranschen inklusive mäklare, fastighetsservice och -förvaltning.

Sport & Hälsa
Content marketing producerad för aktörer inom motion, friskvård och producenter och återförsäljare av läkemedel samt tjänster inom vård och omsorg

Resor & Nöjen
Content marketing producerad för hotell, researrangörer och övriga aktörer inom besöksnäringen. Här tävlar även spelbolag, media samt producenter och återförsäljare av mat och dryck samt kaféer och restauranger.

Offentlig sektor & Samhällsinformation
Content marketing producerad för kommuner, landsting, myndigheter, politiska partier och andra verksamheter inom offentlig sektor (ej statligt ägda företag med tydlig kommersiell karaktär). Kategorin inkluderar även content marketing för religiösa samfund samt företag som verkar för tydlig samhällsnytta.

Ideell verksamhet & Intresseorganisationer
Content marketing producerad för intresse- och branschorganisationer, fackförbund samt ideell verksamhet såsom hjälporganisationer och andra ideella initiativ. Ideellt sport- och föreningsliv tävlar också i denna kategori.

Finans & Försäkring
Content marketing producerad för banker, pensionslösningar, fonder, försäkringar och försäkringsbolag, revision- och redovisningsbyråer.

Detaljhandel
Content marketing producerad för detaljhandel där varor säljs direkt till slutkonsument.

Industri & Energi
Content marketing producerad för energibolag, råvaruproducenter och
tillverkningsindustrin.

IT & Telekom
Content marketing producerad för företag inom IT, telekom, spelutveckling och andra tekniska lösningar. Kategorin inkluderar även elektronikproducenter och företag inom hård- och mjukvara.

Hantverk

Video B2B
Här belönas den video som varit del av ett företags content marketing. Filmen eller filmserien ska vara riktad mot andra företag eller organisationer. Juryn bedömer helheten inklusive idé, klippning och manus. Om bidraget är en serie filmer bör endast en film skickas in (kan vara en ihopklippt version av flera avsnitt).

Video B2C
Här belönas den video som varit del av ett företags content marketing. Filmen eller filmserien ska vara riktad mot slutkonsument. Juryn bedömer helheten inklusive idé, klippning och manus. Om bidraget är en serie filmer bör endast en film skickas in (kan vara en ihopklippt version av flera avsnitt).

Podd
Här belönas den podcast som varit en del av ett företags eller en organisations content marketing. Podcastens innehåll och nivån på hantverket samt relevans för målgruppen bedöms. Endast ett avsnitt alternativt urval från flera avsnitt som klipps ihop bör skickas in.

Kundtidning B2B
Här belönas den kundtidning som varit del av ett företags content marketing. Tidningens målgrupp ska vara potentiella och befintliga kunder alternativt beslutsfattare, anställda vid andra relevanta företag med mera. Tidningens unikhet, design, redaktionella värde och relevans för målgruppen bedöms.

Kundtidning B2C
Här belönas den kundtidning som varit del av ett företags content marketing riktat mot slutkonsument. Tidningens målgrupp ska vara slutkonsument. Tidningens unikhet, design, redaktionella värde och relevans för målgruppen bedöms.

Sociala Medier
Här belönas marknadsföringsinsatser med sociala medier som huvudkanal. Det publicerade innehållets kvalitet, engagemanget hos målgruppen (kan vara användargenererat innehåll) och den långsiktiga effekten av arbetet bedöms.

Reportage
Här belönas det bästa reportaget som varit del av ett företags eller en organisations content marketing. Kanalen eller mediet för reportaget kan vara print, digitalt, ljud eller rörligt. Reportaget ska ha hög verkshöjd, vara relevant för målgruppen och hålla en hög redaktionell kvalitet.

Infografik
Här belönas bästa infografik som på ett pedagogiskt och effektivt sätt förklarar ett sammanhang eller specifik fakta. Infografiken ska ge målgruppen god förståelse för den fakta eller det scenario som presenteras. Infografikens design och kreativa verkshöjd bedöms. Infografiken kan även vara en rörlig animation.

Native
Här bedöms content marketing i form av redaktionellt innehåll som publiceras på betald plats i vald kanal. Arbetets strategi, anpassning till vald mediapartner och målgrupp samt dess redaktionella kvalitet bedöms så väl som uppfyllelse av uppsatta mål och syften.

Specialpriser 

Varumärkesresa
Tilldelas den aktör som genom att arbeta med content marketing har gjort en varumärkesresa och på ett modigt och kraftfullt sätt utmanat och förbättrat sin varumärkeskommunikation. Lösningarna har skett genom strategisk kreation som har gett bevisad effekt.

Effekt och engagemang
Tilldelas de som genom content marketing har fått ett stort genomslag och på en bred front lyckats attrahera och engagera sin/a målgrupp/er. Arbetet ska uppvisa tydlig effekt och ska ha flyttat fram positionerna för avsändarens samlade kommunikation.

Innovation
Tilldelas den som med content marketing har lyckats tänka nytt och annorlunda och sticka ut utöver det vanliga. Innovationen kan finnas i det verbala eller det visuella budskapet, i kanalvalet och/eller höjden på den tekniska lösningen.

Medarbetarkommunikation
Tilldelas den som med content marketing har genomfört en kreativ effektfull intern satsning inom medarbetarkommunikation. Det kan vara externa kampanjer likväl som intern kommunikation.

Hederspris

Årets Content
Utses av juryn och kombinerar en bedömning av effekt, hantverk och nytänkande.