Kategorier och hur tävlar du?

INSTRUKTIONER

Vem kan tävla?

Välkomna att delta i Swedish Content Awards där alla som jobbar med content marketing, oavsett om det är produktioner gjorda av en byrå eller inhouse med säte i sverige, får medverka.

Bidrag som är med och tävlar skall ha producerats och/eller publicerats under 2022 eller innan 31 maj 2023. Arbeten som producerats tidigare år men som också publicerats under 2022 eller innan 31 maj 2023 kan tävla. 

En kommunikationslösning som tidigare har vunnit i Swedish Content Awards kan inte vara med och tävla. Samtliga alster skall ha ett kommunikativt syfte samt ha en verklig avsändare som uppdragsgivare.

Vad räknas som content marketing?

För att ett bidrag ska räknas som content marketing krävs det att det är producerat i marknadsföringssyfte med avsikt att skapa en publik och förstärka eller förändra ett beteende. Innehållet ska vara regelbundet publicerat i uppdragsgivarens kanaler och möta mottagarnas intresse och behov.

Undantag görs i hantverkskategorierna. Här behöver inte innehållet vara regelbundet publicerat.

Bedömningskriterierna för samtliga bidrag

Idé & kreativitet
Analys & strategi
Resultat, Effekt & Engagemang

Undantag görs i hantverkskategorierna där redaktionellt innehåll och kreativitet bedöms.

Hederspris:

Årets Content

Årets Content utses av juryn och kombinerar en bedömning av resultat, effekt, engagemang, hantverk, kreativitet och nytänkande.

Årets Rising Star

Priset Årets Rising Star tilldelas en ung talang från branschen som har varit framstående under året. Priset syftar till att uppmuntra och hylla unga, begåvade personer i branschen. 


Språk

Tävlingsanmälan ska skrivas på engelska eller svenska. Däremot kan produktionen vara på ett annat språk än svenska eller engelska. Två undantag från detta är kategorierna Årets Podd & Ljud och Reportage där det inskickade materialet måste vara på svenska eller engelska.

I den löpande texten där tävlingsbidraget beskrivs får namnet på den producerande byrån inte nämnas (endast uppdragsgivaren får nämnas).

Kategorier

Swedish Content Awards har 26 olika kategorier. Du kan tävla med content marketing-lösningar som inkluderar exempelvis webbplatser, videor, redaktionella appar, redaktionella event, kundtidningar, års- och hållbarhetsredovisningar, medlemstidningar, intern- och medarbetartidningar, uppdragsböcker, native advertising, podcasts, sociala medier eller lösningar som integrerar flera olika kanaler. Om du tävlar med en content marketing-lösning som spänner över flera olika plattformar och kanaler måste du tydligt visa hur dessa är integrerade.

Utöver dessa klasser delar juryn ut pris till Årets Content Marketing. Denna kategori går inte att enskilt skicka in bidrag till, utan juryn väljer fritt från bidrag i övriga klasser och kategorier. Nytt för i år är även hederspriset Årets Rising Star. Denna kategori går inte att enskilt skicka in bidrag till, utan juryn får utse varsin person från branschen som denne tycker har presterat och utvecklats lite extra under året. Juryordförande gör sedan den slutgiltiga bedömningen utifrån juryns nomineringar.

Utifrån beskrivningen av kategorin bedömer juryn kreativitet, strategi och analys samt resultat/effekt/engagemang.

I hantverkskategorierna är det nivån på hantverket och det redaktionella innehållet som bedöms. I dessa kategorier är effekten nödvändigtvis inte den primära parametern för bedömning.

Här kan du läsa om hur du skickar in ditt bidrag.

Kategorier

Fordon & Transport
Content marketing producerad för företag inom produktion och återförsäljning av fordon såsom personbilar, båtar, flygplan, motorcyklar, lastbilar, lantbruks- och industrifordon/maskiner. Kategorin omfattar även content marketing producerad för rederier, flygbolag, tågoperatörer samt logistik- och speditionsföretag.

Service & Tjänster
Content marketing producerad för service- och tjänsteföretag såsom bemanning och rekrytering, utbildning samt andra service- och konsultföretag inom tjänster. Här tävlar även content marketing producerad för bygg- och hantverksföretag, entreprenad och fastighetsbranschen inklusive mäklare, fastighetsservice och -förvaltning.

Sport & Hälsa
Content marketing producerad för aktörer inom motion, friskvård och producenter och återförsäljare av läkemedel samt tjänster inom vård och omsorg

Resor & Nöjen
Content marketing producerad för hotell, researrangörer och övriga aktörer inom besöksnäringen. Här tävlar även spelbolag, media samt producenter och återförsäljare av mat och dryck samt kaféer och restauranger.

Offentlig sektor & Samhällsinformation
Content marketing producerad för kommuner, landsting, myndigheter, politiska partier och andra verksamheter inom offentlig sektor (ej statligt ägda företag med tydlig kommersiell karaktär). Kategorin inkluderar även content marketing för religiösa samfund samt företag som verkar för tydlig samhällsnytta.

Ideell verksamhet & Intresseorganisationer
Content marketing producerad för intresse- och branschorganisationer, fackförbund samt ideell verksamhet såsom hjälporganisationer och andra ideella initiativ. Ideellt sport- och föreningsliv tävlar också i denna kategori.

Finans & Försäkring
Content marketing producerad för banker, pensionslösningar, fonder, försäkringar och försäkringsbolag, revision- och redovisningsbyråer.

Detaljhandel
Content marketing producerad för detaljhandel där varor säljs direkt till slutkonsument.

Industri & Energi
Content marketing producerad för energibolag, råvaruproducenter och
tillverkningsindustrin.

IT & Telekom
Content marketing producerad för företag inom IT, telekom, spelutveckling och andra tekniska lösningar. Kategorin inkluderar även elektronikproducenter och företag inom hård- och mjukvara.

Effekt och engagemang
Tilldelas de som genom content marketing har fått ett stort genomslag och på en bred front lyckats attrahera och engagera sin/a målgrupp/er. Arbetet ska uppvisa tydlig effekt och ska ha flyttat fram positionerna för avsändarens samlade kommunikation.

Innovation
Tilldelas den som med content marketing har lyckats tänka nytt och annorlunda och sticka ut utöver det vanliga. Innovationen kan finnas i det verbala eller det visuella budskapet, i kanalvalet och/eller höjden på den tekniska lösningen.

Rörligt B2B – Hantverk
Här belönas den video som varit del av ett företags content marketing. Filmen eller filmserien ska vara riktad mot andra företag eller organisationer. Juryn bedömer helheten inklusive idé, klippning och manus. Om bidraget är en serie filmer bör endast en film skickas in (kan vara en ihopklippt version av flera avsnitt).

Rörligt B2C – Hantverk
Här belönas den video som varit del av ett företags content marketing. Filmen eller filmserien ska vara riktad mot slutkonsument. Juryn bedömer helheten inklusive idé, klippning och manus. Om bidraget är en serie filmer bör endast en film skickas in (kan vara en ihopklippt version av flera avsnitt).

Podd & Ljud – Hantverk
Här belönas den podcast som varit en del av ett företags eller en organisations content marketing. Podcastens innehåll och nivån på hantverket samt relevans för målgruppen bedöms. Endast ett avsnitt alternativt urval från flera avsnitt som klipps ihop bör skickas in.

Kundtidning B2B – Hantverk
Här belönas den kundtidning som varit del av ett företags content marketing. Tidningens målgrupp ska vara potentiella och befintliga kunder alternativt beslutsfattare, anställda vid andra relevanta företag med mera. Tidningens unikhet, design, redaktionella värde och relevans för målgruppen bedöms.

Kundtidning B2C – Hantverk
Här belönas den kundtidning som varit del av ett företags content marketing riktat mot slutkonsument. Tidningens målgrupp ska vara slutkonsument. Tidningens unikhet, design, redaktionella värde och relevans för målgruppen bedöms.

Sociala Medier – Hantverk
Här belönas marknadsföringsinsatser med sociala medier som huvudkanal. Det publicerade innehållets kvalitet, engagemanget hos målgruppen (kan vara användargenererat innehåll) och den långsiktiga effekten av arbetet bedöms.

Reportage – Hantverk
Här belönas det bästa reportaget som varit del av ett företags eller en organisations content marketing. Kanalen eller mediet för reportaget kan vara print, digitalt, ljud eller rörligt. Reportaget ska ha hög verkshöjd, vara relevant för målgruppen och hålla en hög redaktionell kvalitet.

Design – Hantverk

Här belönas design som med kreativ höjd och på strategisk grund förstärker en övergripande content marketing-strategi. I kategorin kan visuella enheter, digitala och tryckta, som helhet, eller del av en helhet, skickas in, exempelvis printlösningar, infografik, stillbildsfoto eller webbsida. 

Always On – Hantverk

Det som belönas i denna kategori är kontinuerligt, regelbundet innehåll med hög nivå och strategisk grund eller ett övergripande, återkommande kampanjkoncept. Detta oberoende om strategin är att förmedla ett budskap, skapa långsiktiga relationer med målgruppen eller något annat.

Nyhetsbrev – Hantverk
Här belönas nyhetsbrev som varit en del av ett företags eller en organisations content marketing. Juryn bedömer nyhetsbrevets innehåll, design och dess redaktionella värde och relevans för målgruppen, liksom vilket genomslag det fått. Nyhetsbrevet ska vara producerat åt kund, inte egna byrån.

Native – Hantverk
Här bedöms content marketing i form av redaktionellt innehåll som publiceras på betald plats i vald kanal. Arbetets strategi, anpassning till vald mediapartner och målgrupp samt dess redaktionella kvalitet bedöms så väl som uppfyllelse av uppsatta mål och syften.

Internkommunikation – Hantverk
Här belönas den som med en kreativ och effektfull contentsatsning lyckas skapa medarbetarkommunikation som sticker ut. I denna kategorin belönas aspekter som kvalitet, kreativ höjd och effekt. 

Employer Branding – Hantverk
Här belönas innehåll som bygger och förstärker en attraktiv arbetsgivaridentitet för ett företag eller organisation. Denna kategori hyllar de produktioner som framgångsrikt har engagerat, inspirerat och lockat talanger till en arbetsplats.

Hederspris

Årets Content
Utses av juryn och kombinerar en bedömning av effekt, hantverk och nytänkande.

Årets Rising Star

Tilldelas en ung talang från branschen som varit framstående under året.