Kategorier och regler

TÄVLINGSREGLER OCH INSTRUKTIONER

Vem kan tävla?

Välkomna att delta i Swedish Content Awards är alla som jobbar med content marketing oavsett om det är produktioner gjorda av en byrå eller inhouse. Om den tävlande är en byrå är det inte tillåtet att tävla med ett bidrag där syftet är att marknadsföra den egna eller ett moderföretags verksamhet (gäller ej inhouse). Båda svenska content marketing-producenter och producenter från andra länder kan delta i tävlingen.

Språk

Tävlingsanmälan ska skrivas på engelska eller svenska. Däremot kan produktionen vara på ett annat språk än svenska eller engelska. Ett undantag från detta är kategori 16 Text där den inskickade texten måste vara på engelska eller svenska.

Kategorier

Swedish Content Awards har 20 olika kategorier. Du kan tävla med exempelvis webbplatser, videor, redaktionella appar, redaktionella event, kundtidningar, års- och hållbarhetsredovisningar, medlemstidningar, interntidningar, uppdragsböcker, native advertising, podcasts, sociala medier eller content marketing-lösningar som integrerar flera olika kanaler. Om du tävlar med en content marketing-lösning som spänner över flera olika plattformar måste du tydligt visa hur de olika kanalerna har integrerat. Tävlingskategorierna är branschindelade, utöver det finns ett antal priser som premierar hantverket och kategorier som premierar bästa b2b, bästa b2c eller bästa internkommunkation oavsett bransch.

En kommunikationslösning kan tävla i flera kategorier men endast i en av branschkategorierna 1-13. För att tävla i kategorierna 18-20 (Bästa B2B, Bästa B2C och Bästa internkommunikation) måste man även tävla i någon av branschkategorierna 1-13. Juryn bedömer innovation, kreativ lösning och effekt i kategori 1-13 samt 18-20. I hantverkskategorierna 14-17 är inte effekten en parameter för bedömning.

I Swedish Content Awards 2017 går det att tävla med content marketing som har producerats och/eller publicerats under 2016.

BRANSCHER:

1. Fordon
Content marketing för personbilar, flygplan, båtar, motorcyklar, lastbilar samt lantbruks- och industrifordon/maskiner.

2. Bank/Finans/Försäkring
Content marketing för banker, pensionslösningar, fonder, försäkringar och försäkringsbolag, revision och redovisningsbyråer.

3. Resor/Nöjen och fritid
Content marketing producerat för hotell, researrangörer, turistattraktioner, evenemang (dock ej motionslopp), spelbolag samt media.

4. Ideellt
Content marketing för hjälporganisationer eller ideella initiativ som har till syfte att göra världen lite bättre. Ideellt sport- och föreningsliv tävlar också i denna kategori (dock ej motionslopp, se kategorin Friskvård och hälsa).

5. Detaljhandel/Snabbrörliga konsumentvaror
Content marketing där varor säljs direkt till slutkonsument.

6. Offentlig sektor
Content marketing för kommuner, landsting samt myndigheter och andra statliga verksamheter. Statligt ägda företag med tydligt kommersiell karaktär tävlar inte i denna kategori.

7. Industri/Tillverkning/Energi
Content marketing producerad för energibolag, råvaruproducenter och
tillverkningsindustrin.

8. Teknik/telekom/IT
Content marketing för företag som jobbar med IT, telekom och andra tekniska lösningar. Även elektronikproducenter tävlar här.

9. Bygg/Entreprenad/Fastigheter
Content marketing för bygg- och hantverksföretag, entreprenad och fastighetsbranschen inklusive mäklare.

10. Intresse- och branschorganisationer/Fackförbund
Content marketing för intresse- och branschorganisationer, centrum- och handelsföreningar samt fackförbund.

11. Friskvård och hälsa
Content marketing för apotek, läkemedel och tjänster inom vård, omsorg och friskvård. I denna kategori tävlar motionslopp.

12. Tjänsteföretag
Content marketing för företag som jobbar med bemanning och rekrytering, utbildning samt andra tjänstekonsultföretag som vänder sig till privatpersoner eller företag.

13. Transport och logistik
För rederier, flygbolag, tågoperatörer och speditionsföretag.

HANTVERK:

14. Foto/Illustration/Grafik
Här belönas bästa foto, informationsgrafik eller illustration. Bidraget kan till exempel vara en bildserie i ett reportage eller enstaka foto, infografik eller illustration. Ej animation eller annat rörligt, som istället tävlar i kategorin Rörligt. Juryn tar även hänsyn till hur fotot, illustrationen eller informationsgrafiken samspelar med det övriga redaktionella innehållet.

15. Design
Här belönas en genomtänkt och genomarbetad helhetsdesign för till exempel en webbplats eller en tidning.

16. Text
Här belönas den bästa texten eller det bästa manuset i exempelvis ett reportage, en video eller en poddcast. Texten ska innehålla en mycket hög verkshöjd och vara relevant för målgruppen.

17. Rörligt
Här belönas videor, foto eller animationer. Om bidraget till exempel är en serie filmer bör endast en film skickas in eller en ihopklippt version. Juryn bedömer helheten inklusive idé, klippning och redigering.

JURYNS SPECIALPRIS:

18. Bästa B2C-kommunikation
Tilldelas den B2C-lösning – oavsett bransch – som lyckas allra bäst med att föra ut sitt budskap till sin målgrupp. Lösningen ska ha en hög kreativ höjd, ha gett bevisat positivt resultat, vara innovativt utöver det vanliga samt på ett övertygande sätt överensstämma med företagets varumärke.

19. Bästa B2B-kommunikation
Tilldelas den B2B-lösning – oavsett bransch – som lyckats allra bäst med att för ut sit budskap till sin målgrupp. Lösningen ska ha hög kreativ höjd, ha gett bevisat positivt resultat, vara innovativt utöver det vanliga samt på ett övertygande sätt överensstämma med företagets varumärke.

20. Bästa internkommunikation
Content marketing som producerats för medarbetare vid en organisation eller ett företag oavsett bransch. Vinnande lösning ska visa hur kommunikationen bygger stolthet och delaktighet inom organisationen.

Läs mer om hur du tävlar här.