Kategorier och regler

TÄVLINGSREGLER OCH INSTRUKTIONER

Vem kan tävla?

Välkomna att delta i Swedish Content Awards är alla som jobbar med content marketing oavsett om det är produktioner gjorda av en byrå eller inhouse. Båda svenska content marketing-producenter och producenter från andra länder kan delta i tävlingen.

Språk

Tävlingsanmälan ska skrivas på engelska eller svenska. Däremot kan produktionen vara på ett annat språk än svenska eller engelska. Ett undantag från detta är kategori 16 Text där den inskickade texten måste vara på engelska eller svenska.
I den löpande texten där tävlingsbidraget beskrivs får namnet på producerande byrå inte nämnas (endast uppdragsgivaren får nämnas).

Kategorier

Swedish Content Awards har 20 olika kategorier. Du kan tävla med exempelvis webbplatser, videor, redaktionella appar, redaktionella event, kundtidningar, års- och hållbarhetsredovisningar, medlemstidningar, interntidningar, uppdragsböcker, native advertising, podcasts, sociala medier eller content marketing-lösningar som integrerar flera olika kanaler. Om du tävlar med en content marketing-lösning som spänner över flera olika plattformar måste du tydligt visa hur de olika kanalerna har integrerat. Tävlingen är indelad i tre klasser.
– Bransch (kategori 1-13)
– Hantverk (kategori 14-17)
– Specialpriser – mod, nytänkande och genomslag (kategori 18-20)

En kommunikationslösning kan tävla i flera kategorier men endast i en av branschkategorierna 1-13. Utifrån beskrivningen av kategorin bedömer juryn till exempel innovation, kreativ lösning och effekt. I hantverkskategorierna 14-17 är inte effekten en parameter för bedömning.

I Swedish Content Awards 2018 går det att tävla med content marketing som har producerats och/eller publicerats under 2017.

En kommunikationslösning som tidigare har vunnit i Swedish Content Awards kan inte vara med och tävla.

BRANSCHER:

1. Fordon
Content marketing för personbilar, flygplan, båtar, motorcyklar, lastbilar samt lantbruks- och industrifordon/maskiner.

2. Bank/Finans/Försäkring
Content marketing för banker, pensionslösningar, fonder, försäkringar och försäkringsbolag, revision och redovisningsbyråer.

3. Resor/Nöjen och fritid
Content marketing producerat för hotell, researrangörer, turistattraktioner, evenemang (dock ej motionslopp), spelbolag samt media.

4. Ideellt
Content marketing för hjälporganisationer eller ideella initiativ som har till syfte att göra världen lite bättre. Ideellt sport- och föreningsliv tävlar också i denna kategori (dock ej motionslopp, se kategorin Friskvård och hälsa).

5. Detaljhandel/Snabbrörliga konsumentvaror
Content marketing där varor säljs direkt till slutkonsument.

6. Offentlig sektor
Content marketing för kommuner, landsting samt myndigheter och andra statliga verksamheter. Statligt ägda företag med tydligt kommersiell karaktär tävlar inte i denna kategori.

7. Industri/Tillverkning/Energi
Content marketing producerad för energibolag, råvaruproducenter och
tillverkningsindustrin.

8. Teknik/telekom/IT
Content marketing för företag som jobbar med IT, telekom och andra tekniska lösningar. Även elektronikproducenter tävlar här.

9. Bygg/Entreprenad/Fastigheter
Content marketing för bygg- och hantverksföretag, entreprenad och fastighetsbranschen inklusive mäklare.

10. Intresse- och branschorganisationer/Fackförbund
Content marketing för intresse- och branschorganisationer, centrum- och handelsföreningar samt fackförbund.

11. Friskvård och hälsa
Content marketing för apotek, läkemedel och tjänster inom vård, omsorg och friskvård. I denna kategori tävlar motionslopp.

12. Service och tjänster
Content marketing för service- och tjänsteföretag. Exempelvis bemanning och rekrytering, utbildning samt andra service- och tjänstekonsultföretag som vänder sig till privatpersoner eller företag.

13. Transport och logistik
Content marketing för rederier, flygbolag, tågoperatörer och speditionsföretag.

HANTVERK:

14. Foto/Illustration/Grafik
Här belönas bästa foto, informationsgrafik eller illustration. Bidraget kan till exempel vara en bildserie i ett reportage eller enstaka foto, infografik eller illustration. Ej animation eller annat rörligt, som istället tävlar i kategorin Rörligt. Juryn tar även hänsyn till hur fotot, illustrationen eller informationsgrafiken samspelar med det övriga redaktionella innehållet.

15. Design
Här belönas en genomtänkt och genomarbetad helhetsdesign för till exempel en webbplats eller en tidning.

16. Text/Manus
Här belönas den bästa texten eller det bästa manuset i exempelvis ett reportage, en video eller en poddcast. Texten ska innehålla en mycket hög verkshöjd och vara relevant för målgruppen.

17. Rörligt
Här belönas videor, foto eller animationer. Om bidraget till exempel är en serie filmer bör endast en film skickas in eller en ihopklippt version. Juryn bedömer helheten inklusive idé, klippning och redigering.

SPECIALPRISER – MOD, NYTÄNKANDE OCH GENOMSLAG:

18. Bästa turnaround 
Tilldelas den som genom att arbeta med content marketing har gjort en varumärkesresa och på ett modigt och kraftfullt sätt utmanat och förbättrat sig. Lösningarna har skett genom strategisk kreation som har gett bevisad effekt.

19. Bästa effekt och engagemang
Tilldelas den som genom content marketing har fått ett stort genomslag och brett lyckats attrahera både interna och externa målgrupper. Intern och extern kommunikation ska hänga ihop på ett genomarbetat sätt.

20. Bästa innovation
Tilldelas den som med content marketing har lyckats tänka nytt och annorlunda och sticka ut utöver det vanliga. Innovationen kan finnas i budskapet, kanalval och/eller teknisk lösning.

Läs mer om hur du tävlar här.