Kontakt

Tävlingsansvarig: Nina Furin, Sveriges Kommunikationsbyråer

E-post: contentawards@komm.se

Läs mer här

Skicka in ditt bidrag: https://swedishcontentawards.awardsplatform.com/