SCA_full_version2_1

Sonja tar tempen på deltagarna i Swedish Content Awards 2019.