Årets juryordförande: det här måste du tänka på när du skickar in ditt bidrag

2019 års juryordförande för Swedish Content Awards, Geta Margareta Kroon. 

Har du vad som krävs för att stå som vinnare i Swedish Content Awards? Årets juryordförande Geta Margareta Kroon har svaren.

 

För de som inte vet: vem är du, Geta?
Jag är konsult och jobbar med varumärkes- och konceptutveckling. Kreativ strateg brukar jag också kalla mig. Jag undervisar och är kursansvarig på framför allt Berghs School of Communication men även Företagsuniversitetet och FEI med flera.

Hur känns det att vara juryordförande?
Det känns bra och roligt. Jag satt i juryn förra året och minns att jag hade mycket synpunkter då, så det är kul att det jag uttryckte föll i god jord och att de nu ger mig det här förtroendet. 

Här kommer den stora frågan: vad behövs för att bli en värdig vinnare i Swedish Content Awards 2019?
För att det ska vara bra content så bör man berätta en historia som berör och tillför något till mottagaren. Och kommunikationen ska ske med utgångspunkt i mottagaren, på dennes villkor. För det andra ska det för avsändaren också ha en positiv effekt på deras ”affär”. Att kommunikationen påverkar människor på ett sådant sätt att de ändrar sitt beteende eller lär sig nya saker som gör att de blir lojalare kunder eller trognare medlemmar, vad det än är man har för mål.

Finns det något de tävlande kan utveckla jämfört med tidigare år?
Det skulle i så fall vara att mäta effekten mer kvalitativt. Överlag tycker många att man, bara för att man jobbar digitalt, kan mäta kommunikation i antal klick, inte i påverkan. Kommunikation handlar om att påverka människor, och då till att göra fler saker än att klicka. Därför behöver man jobba mer kvalitativt, strategiskt och kreativt kombinerat.

Är det något som skulle kunna sägas vara extra viktigt för att kunna stå som vinnare i år?
Egentligen inte. Det är i så fall det tråkiga svaret att fokusera på strategin. Det är ibland lite märkligt och festligt när man i den här branschen hela tiden strävar efter det nya man ska hitta på. Att utmana på nya sätt och använda nya kanaler och nya tekniker, vilket är jättebra, men har man inte en solid grund att utgå ifrån så är risken att det blir lite mycket lösnäsor. Tyvärr för att man inte lägger tid och resurser på att ta reda på vad det är man behöver, vill, och har möjlighet att uppnå. Och om man nådde det.

 Ge dina bästa tips till de som ska skicka in bidrag.
Tipset till de som skickar in bidrag är att göra kopplingen mellan mottagare och avsändare. Berätta om utmaningarna som företaget eller organisationen står inför och vad det är man vill att kommunikationen ska bidra till att förändra. Och hur förhåller sig mottagaren i förhållande till det? Hur och vad ska man påverka? Behöver man ge helt ny kunskap eller behöver man nyansera kunskap som redan finns hos mottagarna? Beskriv vilken effekt contentsatsningen har haft, hur den har bidragit till att påverka och förflytta varumärket i rätt riktning.

Har du någonting mer som du vill säga till deltagarna?
Ja, om ni på ett tydligt sätt kan beskriva utmaningarna ni hade, hur ni löste dem och vad det gav för effekt. Då ska ni vara med och tävla. Då blir det också mycket roligare att bedöma bidragen och presentera det för content marketing-branschen så att den kan utvecklas ännu mer. Det är därför ska man ha tävlingar, för en ökad verkshöjd och för att bygga yrkesstolthet och professionsetik.

Om du måste beskriva en kommande vinnare med tre egenskaper, vad säger du då?
Kreativ, strategisk och relevant.

 

Här kan du vara med och tävla!

 

Sista dagen att skicka in bidrag är den 16 mars och medlemmar i Swedish Content Agencies har rabatt på tävlingsavgiften. Nomineringsdiplom utfärdas till alla som nomineras av juryn, ett till uppdragsgivaren och ett till byrån. Nomineringar till de kategorier som ingår i årets personer är kostnadsfria. En första- samt andrapristagare utses i varje kategori på prisutdelningen på Swedish Content Awards prisgala den 16 maj 2019. I år arrangeras galan i Eric Ericsonhallen.